Blaster's Blog

Henkilöesittely: Arto – päämääränä louhinta-alan kehittäminen

Olen Arto Piispanen ja työskentelen Bergwerkillä louhinta- ja kaivosinsinöörinä. Aiempi koulutustaustani on rakennustekniikan insinööri (Turun AMK) ja kuluvan vuoden helmikuussa valmistuin diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Geoengineering-maisterilinjalta. Kalliomekaniikkaan ja louhintaan liittyviä yliopisto-opintoja olen suorittanut myös Etelä-Koreassa vaihto-opiskelijana keväällä 2014.

Työurani kannalta louhinta- ja kaivosala on suhteellisen tuore aluevaltaus ja toisaalta luonnollinen jatkumo maa- ja kalliorakentamiseen keskittyneille DI-opinnoille. Aiempi työkokemukseni on pääosin painottunut vesirakentamisen ja vesiväylien suunnittelun työtehtäviin toimiessani väyläsuunnittelijana Meritaito Oy:ssä. Työmaakokemusta olen kerryttänyt ennen insinööriksi valmistumista erilaisissa saneerauskohteissa sekä esimerkiksi avustavan työnjohtajan tehtävissä Turun Kirjastosillan rakennustyömaalla.

Bergwerkillä aloitin keväällä 2019 laatimalla diplomityötä, jonka aiheena oli mittaustiedon hyödyntäminen kapean malmin louhinnassa. Diplomityössä sovellettiin droonilla kerätyistä digitaalisista valokuvista fotogrammetrisin menetelmin muodostettuja pistepilviaineistoja. Niiden avulla tutkittiin Kaapelinkulman kultakaivoksella malminlouhinnan ja erityisesti raonräjäytyksen onnistumista sekä louhinnasta aiheutuvien malmitappioiden ja sivukivilaimennusten muodostumista. Droonin avulla mitatut pistepilviaineistot koettiin kaivoksella muutoinkin hyödyllisiksi esimerkiksi louhinnan suunnittelun lähtötietona sekä kaivoksen tuotantomäärien seurannassa, ja kaivoksella jatketaankin edelleen lentomittausten toteuttamista. Artikkeli DI-tutkimuksestani on luettavissa Vuoriteknikot ry:n 4.12.2019 ilmestyneestä Vuorityö ja -tekniikka -lehdestä ja itse diplomityö löytyy osoitteessa https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43585.

Kaapelinkulman avolouhos tarjosi diplomityötutkimuksen ohessa oivan tulikasteen louhinta- ja kaivosalaan. Käytännön kokemusta sekä tietotaitoa kertyi monipuolisesti kaivoksen eri työtehtävistä aina malminlouhinnan suunnittelusta panostus- ja räjäytystyöhön, sekä louhintatöiden valvontatehtäviin. Bergwerkillä työnkuvani on hyvin laaja-alainen, ja parhaillaan työskentelen muun muassa kaivossuunnittelun parissa sekä teen selvitystyötä uusien mittaustekniikoiden ja -laitteistojen hankintaan ja käyttöönottoon liittyen. Mittaus- ja suunnittelutöiden lisäksi päämääränäni on kerryttää louhintatyömailta lisää käytännön kokemusta panostus- ja räjäytystyöstä panostajan pätevyyskirjan hankintaa silmällä pitäen.

Bergwerkin tavoitteina on yhdistää panostus- ja räjäytystöissä ajantasaisin teoreettinen tietotaito ja käytännönläheinen käsityöosaaminen sekä toimia räjäytys- ja louhinta-alan edelläkävijänä hyödyntämällä työskentelyssä alan uusimpia innovaatioita ja teknologioita. Kyseisiin tavoitteisiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen paneudun suurella mielenkiinnolla soveltaen tuoreita DI-opintojani niin kalliorakentamisesta, louhinnasta, kaivostekniikasta kuin esimerkiksi laserkeilausmittauksistakin. Lisäksi henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteeni uusiin teknologioihin, kuten myös aiemmat kokemukseni suunnitteluinsinöörin tehtävistä ja niissä hankitut tiedot ja taidot esimerkiksi tietomallinnuksesta sekä lukuisista erilaisista CAD-ohjelmistoista tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Seuraavat blogitekstini tulevatkin olemaan asiapainotteisempia pureutuessani tarkemmin edellä mainittuihin teemoihin aiheina muun muassa panostus- ja räjäytystöihin liittyvät mielenkiintoiset menetelmät ja uusimmat innovaatiot, ohjelmistot, mittaustekniikat sekä esimerkiksi lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) ja autonomiset UAV-laitteet! Nappaa Bergwerk Oy:n LinkedIn-sivu [https://www.linkedin.com/company/bergwerk-oy] seurantaan niin kuulet näistä ja muista louhinta-alan ajankohtaisista asioista lisää!

Stay tuned!

Arto

Henkilöesittely: Arto – päämääränä louhinta-alan kehittäminen

Olen Arto Piispanen ja työskentelen Bergwerkillä louhinta- ja kaivosinsinöörinä. Aiempi koulutustaustani on rakennustekniikan insinööri (Turun AMK) ja kuluvan vuoden helmikuussa valmistuin diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Geoengineering-maisterilinjalta. Kalliomekaniikkaan ja louhintaan liittyviä yliopisto-opintoja olen suorittanut myös Etelä-Koreassa vaihto-opiskelijana keväällä 2014.

Työurani kannalta louhinta- ja kaivosala on suhteellisen tuore aluevaltaus ja toisaalta luonnollinen jatkumo maa- ja kalliorakentamiseen keskittyneille DI-opinnoille. Aiempi työkokemukseni on pääosin painottunut vesirakentamisen ja vesiväylien suunnittelun työtehtäviin toimiessani väyläsuunnittelijana Meritaito Oy:ssä. Työmaakokemusta olen kerryttänyt ennen insinööriksi valmistumista erilaisissa saneerauskohteissa sekä esimerkiksi avustavan työnjohtajan tehtävissä Turun Kirjastosillan rakennustyömaalla.

Bergwerkillä aloitin keväällä 2019 laatimalla diplomityötä, jonka aiheena oli mittaustiedon hyödyntäminen kapean malmin louhinnassa. Diplomityössä sovellettiin droonilla kerätyistä digitaalisista valokuvista fotogrammetrisin menetelmin muodostettuja pistepilviaineistoja. Niiden avulla tutkittiin Kaapelinkulman kultakaivoksella malminlouhinnan ja erityisesti raonräjäytyksen onnistumista sekä louhinnasta aiheutuvien malmitappioiden ja sivukivilaimennusten muodostumista. Droonin avulla mitatut pistepilviaineistot koettiin kaivoksella muutoinkin hyödyllisiksi esimerkiksi louhinnan suunnittelun lähtötietona sekä kaivoksen tuotantomäärien seurannassa, ja kaivoksella jatketaankin edelleen lentomittausten toteuttamista. Artikkeli DI-tutkimuksestani on luettavissa Vuoriteknikot ry:n 4.12.2019 ilmestyneestä Vuorityö ja -tekniikka -lehdestä ja itse diplomityö löytyy osoitteessa https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43585.

Kaapelinkulman avolouhos tarjosi diplomityötutkimuksen ohessa oivan tulikasteen louhinta- ja kaivosalaan. Käytännön kokemusta sekä tietotaitoa kertyi monipuolisesti kaivoksen eri työtehtävistä aina malminlouhinnan suunnittelusta panostus- ja räjäytystyöhön, sekä louhintatöiden valvontatehtäviin. Bergwerkillä työnkuvani on hyvin laaja-alainen, ja parhaillaan työskentelen muun muassa kaivossuunnittelun parissa sekä teen selvitystyötä uusien mittaustekniikoiden ja -laitteistojen hankintaan ja käyttöönottoon liittyen. Mittaus- ja suunnittelutöiden lisäksi päämääränäni on kerryttää louhintatyömailta lisää käytännön kokemusta panostus- ja räjäytystyöstä panostajan pätevyyskirjan hankintaa silmällä pitäen.

Bergwerkin tavoitteina on yhdistää panostus- ja räjäytystöissä ajantasaisin teoreettinen tietotaito ja käytännönläheinen käsityöosaaminen sekä toimia räjäytys- ja louhinta-alan edelläkävijänä hyödyntämällä työskentelyssä alan uusimpia innovaatioita ja teknologioita. Kyseisiin tavoitteisiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen paneudun suurella mielenkiinnolla soveltaen tuoreita DI-opintojani niin kalliorakentamisesta, louhinnasta, kaivostekniikasta kuin esimerkiksi laserkeilausmittauksistakin. Lisäksi henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteeni uusiin teknologioihin, kuten myös aiemmat kokemukseni suunnitteluinsinöörin tehtävistä ja niissä hankitut tiedot ja taidot esimerkiksi tietomallinnuksesta sekä lukuisista erilaisista CAD-ohjelmistoista tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Seuraavat blogitekstini tulevatkin olemaan asiapainotteisempia pureutuessani tarkemmin edellä mainittuihin teemoihin aiheina muun muassa panostus- ja räjäytystöihin liittyvät mielenkiintoiset menetelmät ja uusimmat innovaatiot, ohjelmistot, mittaustekniikat sekä esimerkiksi lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) ja autonomiset UAV-laitteet! Nappaa Bergwerk Oy:n LinkedIn-sivu [https://www.linkedin.com/company/bergwerk-oy] seurantaan niin kuulet näistä ja muista louhinta-alan ajankohtaisista asioista lisää!

Stay tuned!

Arto

Bergwerk Oy on suomalainen räjäytys- ja louhintatekniikan asiantuntija, kouluttaja, urakoitsija ja tutkija

Bergwerk Oy on suomalainen räjäytys- ja louhintatekniikan asiantuntija, kouluttaja, urakoitsija ja tutkija