Yritys

Räjäytys- ja louhintatyö on käytännönläheistä käsityötä, jonka suorittaminen erityisesti vaativassa kaupunkiympäristössä edellyttää myös runsaasti teoreettista tietoa ja osaamista.

Vuonna 2016 perustetun Bergwerk Oy:n perusajatus on yhdistää teoreettinen tietotaito sekä käytännön osaaminen. Yrityksen perustajalla on louhintatöistä yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus, joka rakentuu käytännön poraus- ja panostustöiden ohella koulutus-, suunnittelu-, valvonta- ja johtotehtävien sekä ympäristövaikutusten konsultoinnin pohjalle niin kalliorakentamisen kuin kaivosteollisuudenkin parissa.

Kokemuksen ohella yrityksen perusajatus heijastuu myös henkilöstön koulutustaustasta. Ylipanostajan pätevyys ja tohtorin väitöskirjaan tähtäävät jatko-opinnot ovat hyvä lähtökohta alan tutkimukselle ja kehittämiselle.

Yrityksen tarjoamat palvelut tukevat toinen toisiaan. Asiantuntija- ja koulutustehtävissä hyödynnämme urakointipuolelta saamiamme kokemuksia ja oppeja – urakointiprojekteissa pystymme puolestaan tarjoamaan poraus- ja panostustyön lisäksi esimerkiksi suunnittelupalveluita ja tärinäteknistä optimointia.

Ota yhteyttä

Bergwerk Oy on suomalainen räjäytys- ja louhintatekniikan asiantuntija, kouluttaja, urakoitsija ja tutkija

Bergwerk Oy on suomalainen räjäytys- ja louhintatekniikan asiantuntija, kouluttaja, urakoitsija ja tutkija